STUDIESTEDER: Nermarka

STUDIERETNING: Bygg & anleggsteknikk

FAG: Alle fagene innen BA

Programområdet for anleggsteknikk tar for seg arbeid med fjell, vei og anlegg, bruk av kraftige maskiner og utstyr, HMS og økonomi.

De som jobber innenfor byggteknikk, bygger husene vi bor i. De bygger også alle andre bygninger vi bruker til hverdag og fest.

Klima-, energi- og miljøteknikk skal ivareta ute- og innemiljøet ved bygg. Lær mer om hensynet til miljøet, tekniske løsninger og bærekraftig økonomi.

Overflateteknikk har stor betydning både for design og varighet på et produkt, et kjøretøy, et anlegg eller et bygg.

Programområdet for treteknikk skal gi bred kompetanse om tre som byggemateriale og om ulike treprodukter i bygg, som dører, vinduer og trapper.

Studieretningen bygg- og anleggsbransjen omfatter alle aktiviteter som er med på å forme landskapet rundt oss.

Kilde: NDLA

LAST NED PDF FOR Å FØLGE PROGRESJON

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Isolatørfaget  (pptx)

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  BE begreper og definisjoner  (doc)