STUDIESTEDER: Basen · Nermarka

STUDIERETNING: Studiespesialiserende fag

FAG: Antikkens kultur

Antikkens kultur har inspirert mange kulturer gjennom flere tusen år og på ulike områder. I dag lever antikken både gjennom materielle vitnesbyrd som bygningskunst, kunstverk og bruksgjenstander og gjennom tro og tenkning som mytologi, religion og filosofi. Grunnlaget for naturvitenskapene og matematikk ble lagt i antikken, mens litterære sjangere som epos, lyrikk, tragedie, satire og andre ble utviklet i samme periode. Samtidig verdsatte man evnen til å uttrykke seg muntlig, ikke minst gjennom talekunsten – retorikken. I antikken ble grunnlaget lagt for rettsvesen, politiske institusjoner og den kristne kirken. Ord som politikk, demokrati, sivilisasjon, kultur og mobil kommer av latin eller gresk. Programfaget skal bidra til å gi en forståelse av hvordan mennesker levde, tenkte og arbeidet i antikken, hvordan de uttrykte seg skriftlig og muntlig og hvordan de organiserte samfunnet.

LAST NED PDF FOR Å FØLGE PROGRESJON

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Quizzer:
Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Skulptur  (pptx)

Artikler og oppgaver:

Det greske alfabetet

Oppgave lagra under "Fagoppgaver". Ikke så pen layout.

Quizzer:
Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:
Artikler og oppgaver:
Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Skulptur  (pptx)

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet: