STUDIESTEDER: Nermarka

STUDIERETNING: Bygg & anleggsteknikk

FAG: VG2 Byggteknikk BT

På VG2 Byggteknikk vil du få opplæring i hva som kreves for å sette opp et bygg fra planlegging og tegning til bygget er ferdig.

En del av opplæringen skjer ute på byggeplass eller i verkstedet. Klassen tar på seg byggeoppdrag. Dette gjelder både innen tømring, stillas, muring og betongfaget.
Etter fullført VG2 har du grunnlag for videre opplæring. Som hovedregel tegner du da lærekontrakt.
Men du har også grunnlag for å søke VG3 Allmennfaglig påbygging som gir studiekompetanse for høyskoler og universitet

LAST NED PDF FOR Å FØLGE PROGRESJON

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  litt om... Tak og Laster  (pptx)

  litt om... Taktyper og litt om varme og kalde tak  (pptx)

  Litt om... Yttervegg  (pptx)

  Bjelkelag og beregning  (pptx)

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:
Artikler og oppgaver:
Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  HMS og informasjon til elever  (docx)

  Gjerdesagen øvelser  (pdf)

  Gjerdesagen brukerveilNO  (pdf)

  Gjerdesagen2016  (pdf)

  HMS på bygge- og anleggsplasser  (docx)

Artikler og oppgaver:
Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Kursoversikt  (docx)