STUDIESTEDER: Basen · Nermarka

STUDIERETNING: Medier og kommunikasjon - studieforberedende

FAG: Medier og kommunikasjon

Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle som kilde til kunnskap, underholdning, opplevelse, markedsføring og handel.

Stadige og raske endringer i samfunn og teknologi fører også til endringer i bruken av medier. Økt globalisering og sammensmelting av ulike medier fører til at nye yrker og medieprodukter oppstår, noe som stiller nye krav til kompetanse innenfor mediesektoren.

LAST NED PDF FOR Å FØLGE PROGRESJON

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Dybdeskarphet  (mp4)

  Histogram i Photoshop  (mp4)

  Curves i Photoshop (lav oppløsning)  (mp4)

  Levels i Photoshop (lav oppløsning)  (mp4)

  Curves i Photoshop (lav oppløsning)  (mp4)

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Komposisjon  (ppt)

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Komposisjon  (ppt)