Artikler og oppgaver:
Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Å skrive leserinnlegg  (pptx)

Artikler og oppgaver:

Dikt

 

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Kapittel 3 - fortelling  (pptx)

  kapittel 4 - noveller  (pptx)

  Lyrikk  (pptx)

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  instruksjoner  (pptx)

  Kapittel 9  (pptx)

  Søknad og CV  (pptx)

Artikler og oppgaver:

Reklame

 

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Sangtekster og musikkvideoer  (pptx)

  reklame virkemiddel1  (pptx)

  Sammensatte tekster  (pptx)

  Retorikk  (pptx)

Artikler og oppgaver:
Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Flerspråklighet i Norge, dialekter  (pptx)

  Flerspråklighet i Norge2  (pptx)

  Fagspråk, formelt og uformelt språk  (pptx)

  Særtrekk ved norsk og andre språk (kap. 5 i Norsk for yrkesfag 2) (002)  (pptx)

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Kulturmøter 1  (pptx)

  Kulturmøter2  (pptx)

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Å skrive artikkel  (pptx)

  Å lese og forstå saktekster  (pptx)