STUDIESTEDER: Nermarka

STUDIERETNING: Medier og kommunikasjon - studieforberedende

FAG: Valgfritt programfag Bilde innen Medier og Kommunikasjon

Raske endringer i teknologi og samfunn fører til endringer i hvordan medieprodukter blir laget, brukt og formidlet i mediene. Antall formidlingskanaler øker, og konkurransen om å fange publikums oppmerksomhet er blitt større. Dette stiller nye krav til spesialkompetanse hos yrkesutøvere i medie- og kommunikasjonssektoren.

Valgfritt programfag bilde skal bidra til å videreutvikle kompetanse i bildeproduksjon innen forskjellige sjangrer og for ulike medieprodukter. Programfaget skal oppøve evnen til å kjenne igjen og forstå ulike historiske og kulturelle uttrykk og hvilke virkemidler som brukes for å påvirke holdninger, følelser og handlinger. Opplæringen skal oppøve kritisk bevissthet om slike virkemidler i egne og andres produksjoner. Opplæringen skal gi grunnlag for faglig arbeid i samsvar med gjeldende etiske og juridiske normer og regler. Opplæringen skal videre bidra til å utvikle teknologikyndige, kreative, reflekterte og tilpasningsdyktige yrkesutøvere som kan være med på å finne løsninger på nye og skiftende utfordringer innen bildeproduksjon.

Valgfritt programfag bilde skal være relevant for ulike medieyrker og fremme selvstendig tenkning og evne til å samarbeide med andre faggrupper i mediebransjen. Programfaget danner grunnlag for yrkesutøvelse og høyere utdanning.

LAST NED PDF FOR Å FØLGE PROGRESJON

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Dybdeskarphet  (mp4)

  Verden i bilder uke 7  (ppt)

  Verden i bilder uke 8  (ppt)

  Verden i bilder uke 9  (ppt)

  Verden i bilder uke 10  (ppt)

  Verden i bilder uke 11  (ppt)

  Verden i bilder uke 12  (ppt)

  Komposisjon  (ppt)

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Gå til temaside

På temasiden finner du mer informasjon og mål for opplæringen.

Ressurser tilknyttet dette temaet:

  Histogram i Photoshop  (mp4)

  Levels i Photoshop (lav oppløsning)  (mp4)

  Curves i Photoshop (lav oppløsning)  (mp4)