TILHØRER FAGTEMA: Hygiene og mattrygghet

Fagoppgave:
Trygg Mat

Trygg Mat

 1. Hva er Internkontroll og hva bør den inneholde?

 

 1. Beskriv HACCP-metoden.

 

 1. Hva er forskjellen mellom personlig hygiene og næringsmiddelhygiene?

 

 1. Hva er forskjellen mellom matforgiftning og mage-tam infeksjon?

 

 1. Skriv utdypende om en Matforgiftningsbakterie.

 

 1. Hvor finnes den/vokser den
 2. Smittekilder
 3. Symptomer/plager
 4. Annet/ evt. bilde
 5. For at maten vi produserer og serverer skal være helsemessig trygg forholder vi oss til minimums/maks temperaturer og tid. Beskriv temperaturstandarder som er satt av mattilsynet i forhold til varm mat, nedkjøling og kald mat.
 6. Hvordan ville du kjølt ned en gryterett som skulle blitt brukt neste dag? Og hvorfor?
 7. Vi beskriver ofte at det må tas spesielle hensyn til mennesker i risikogrupper når man lager mat. Hva er risikogrupper? Gi eksempler på hvilke hensyn/tiltak man bør ta til denne gruppen.

 

 1. Hva er smilefjesordningen og hvordan praktiseres den?

 

Lykke til!