FAG: Norsk stud.spes.

TEMA: Skriftlig norsk.

Analyser:

  • Noveller / romaner.
  • Lyrikk.
  • Sakprosatekst.
  • Bilde.
  • Sammensatt tekst.

Kåseri / essay.

Artikler:

  • Drøfting.
  • Vurderinger.

Novelle.

 

 

 

Artikler og oppgaver

Dette temaet har foreløpig ingen tilknyttede artikler eller oppgaver.

Ressurser

Ressurser tilknyttet dette temaet: