Charlottenlund VGS – om skolen

Skolen vår har ansvaret for all undervisning og opplæring innen kriminalomsorgen. Vi har avdelinger i Trondheim fengsel, Oppfølgingsbasen og på Leira fengsel. Avdelingene er underlagt Charlottenlund videregående skole i Trondheim. Vitnemålet ditt vil bli skrevet ut herfra.

Skolen tilbyr flere typer opplæring. Hos oss kan du ta studiespesialisering og yrkesfaglige utdanning på videregående nivå. I tillegg tilbyr vi en mengde kurs som gir deg kompetanse på mange ulike felt. Fagoversikten finner du på forsiden. Vi vil også strekke oss langt for å kunne dekke eventuelle undervisningsbehov ut over de tilbudene vi allerede har.

Vi har flere ansatte som har som hovedoppgave å gi råd og veiledning som kan hjelpe deg videre i spørsmål rundt utdanning og yrkesvalg. Hos disse vil du få hjelp til å finne fram i jungelen av tilbud og muligheter.

Ta gjerne kontakt med oss før soning for å skaffe informasjon om mulighetene som finnes.

 

På tide å tenke nytt?

Har du en drøm om et fremtidig mål du ønsker å nå? Noe du ikke har kommet i gang med?
Vi kan hjelpe deg; målet bestemmer du selv – veien finner vi sammen.

Du sitter med nøkkelen til din egen fremtid, døra kan bare du åpne.

 

Våre studiesteder

Nermarka
Nermarka

Nermarka: Trondheim Fengsel. Skoleavdelingen er integrert i fengselsdriften og er et tilbud til innsatte. Her kan du få fagbrev, studiekompetanse og kompetansegivende småkurs.

basen
Basen

Oppfølgingsbasen: Skoletilbudet her gjelder både yrkesfag og studieforberedende. Vi henvender oss til deg som trenger et skoletilbud der du kan få tett og individuell oppfølging, både i forhold til hvor du står fra før, og hvor lang tid du ønsker å bruke på utdanningen.

Leira
Leira

Leira: Leira er et åpent soningssted med eget integrert skoletilbud til de som soner. Skoletilbudet på Leira inkluderer bilfag og gartneri. Det kan være aktuelt for enkelte å kombinere soning på Leira med skoleplass på Oppfølgingsbasen for fellesfag.