Utdanningsprogram Medier og kommunikasjon - studieforberedende
Omfatter følgende fag

Valgfritt programfag Bilde innen Medier og Kommunikasjon

Antall formidlingskanaler øker, og konkurransen om å fange publikums oppmerksomhet er blitt større. Dette stiller nye krav til spesialkompetanse hos yrkesutøvere i medie og kommunikasjonssektoren.

Videofokusbrett

Medier og kommunikasjon

Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle som kilde til kunnskap, underholdning, opplevelse, markedsføring og handel.