Utdanningsprogram Restaurant- og matfag
Omfatter følgende fag

Vg1 Restaurant- og Matfag RM

Du lærer om kosthold, næringsmidler og ernæring tilberedning og servering av mat behandling av råvarer, mat og drikke om mattradisjoner om helsefremmende livsstil og hygiene Du bør være praktisk anlagt og ha godt håndlag kreativ og nøyaktig serviceinnstilt Du kan bli kokk, institusjonskokk eller servitør baker eller konditor pølsemaker eller kjøttskjærer slakter, butikkslakter eller sjømathandler […]

Vg2 Kokk- og Servitørfag RM

Vg2 Kokk- og servitørfag – Læreplan i felles programfag Vg2 Programområdet for kokk- og servitørfag skal bidra til utvikling av kompetanse innen tilberedning, anretning og servering av måltider til gjester på ulike spisesteder og til brukere i ulike institusjoner. Måltidene har stor betydning som sosial faktor, og en stadig større del av måltidene tilberedes og […]