Studiested Basen
Vi tilbyr følgende fag

Engelsk

VG1-NY LÆREPLAN I ENGELSK 01.08.2013

Norsk

Norsk stud.spes.

Litteratur fra norrøn tid og fram til i dag. Språkhistorie på 1800- og 1900-tallet. Retorikk. Skriftlig hovedmål og sidemål. Dialektkunnskap.

Konstantinbuen

Antikkens kultur

Programfaget skal gi mulighet til å lese tekster som er sentrale for vestlig og kristen kultur. Antikkens språk og kultur kan bidra til å se dagens samfunn og språk i et videre perspektiv.

Design og håndverk VG1

Design og håndverk VG1 gir grunnlag for valg innen mange spennende og kreative yrker.

Videofokusbrett

Medier og kommunikasjon

Medie- og kommunikasjonsvirksomheter har en viktig rolle som kilde til kunnskap, underholdning, opplevelse, markedsføring og handel.